Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna v Deblíně

Návštěv :
Celkem : 1055
Týden : 11
Dnes : 0
podrobnosti

 

Knihovna v Deblíně byla založena již v roce 1894. Na jejím založení měl zásluhu Štěpán Gebauer. Fond knihovny v té době tvořilo 166 svazků knih. Dalším knihovníkem byl pan Josef Buček. Od roku 1953 byla knihovnicí paní Jarmila Michnová, v letech 1977 - 2007 vedla knihovnu paní Marie Švehlová. V současné době se o knihovnu stará paní Lubomíra Sojková. 

 

Nyní je v knihovně přes 4000 svazků knih.

Do knihovny jsou pravidelně kupovány nové knihy, 1x za rok je obměňován tzv. výměnný fond (knihy knihovnám dočasně zapůjčené), takže čtenáři mají možnost vybírat ze stále nových titulů.

Knihovna je nyní plně automatizovaná. Čtenáři se mohou pohodlně informovat o aktuálním knihovním fondu přímo v on-line katalogu knihovny.